Kickball Playoffs

Spring Softcore Kickball at Gabriel Park Sundays

PLAYOFFS Back to Schedule

Championship

Quarterfinals
Jun 23 
 
 
 
 
4)
 
  Rip City Ballerz [1]
 
 
5)
 
  Young Bucks [5]
 
 
Jun 23 at 12:00 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
Semifinals
Jun 23 
1)
 
  Can We Kick It? [4]
 
 
5)
 
  Young Bucks [1]
 
 
Jun 23 at 1:00 PM
2)
 
  We Got the Runs [6]
 
 
3)
 
  One Kick Wonders [5]
 
 
Jun 23 at 2:00 PM
Finals
Jun 23 
1)
 
  Can We Kick It? [7]
 
 
2)
 
  We Got the Runs [3]
 
 
Jun 23 at 3:00 PM
 
 
1)
 
  Can We Kick It?