Kickball Playoffs

Spring Westside Softcore Co-Ed Kickball at Gabriel Park Sundays

PLAYOFFS Back to Schedule

KB SU @ Gabriel Finals

Round 1
Jun 2 
 
 
 
 
8)
 
  wORMs
 
 
 
Jun 2 at 12:00 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)
 
  The Kickers
 
 
Jun 2 at 3:00 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarterfinals
Jun 2 
1)
 
  Da Bajinas [19]
 
 
9)
 
  Kick Me With Your... [4]
 
 
Jun 2 at 1:00 PM
4)
 
  Kickballs Deep
 
 
5)
 
  Thundercankles
 
 
Jun 2 at 2:00 PM
2)
 
  Where My Pitches... [19]
 
 
7)
 
  No, I Think I am... [3]
 
 
Jun 2 at 4:00 PM
3)
 
  Kicksaurus [16]
 
 
6)
 
  Pitches Be Crazy [19]
 
 
Jun 2 at 5:00 PM
Semifinals
Jun 9 
1)
 
  Da Bajinas [9]
 
 
5)
 
  Thundercankles [8]
 
 
Jun 9 at 12:00 PM
2)
 
  Where My Pitches... [5]
 
 
6)
 
  Pitches Be Crazy [3]
 
 
Jun 9 at 11:00 AM
Finals
Jun 9 
1)
 
  Da Bajinas [4]
 
 
2)
 
  Where My Pitches... [9]
 
 
Jun 9 at 1:00 PM