Kickball Playoffs

Spring Softcore Kickball at Sewallcrest Park Sundays

PLAYOFFS Back to Schedule

Championship

Quarterfinals
Jun 5 
 
 
 
 
4)
 
  Team World Peace... [10]
 
 
5)
 
  Blood, Sweat, and... [5]
 
 
Jun 5 at 11:00 AM
Sewallcrest Park - Field 1
2)
 
  Gang Green [8]
 
 
7)
 
  Balls & Dolls [3]
 
 
Jun 5 at 12:00 PM
Sewallcrest Park - Field 1
3)
 
  smashing pumpkins [12]
 
 
6)
 
  2 Legit 2 Kick [7]
 
 
Jun 5 at 1:00 PM
Sewallcrest Park - Field 1
Semifinals
Jun 5 
1)
 
  #BEAST#MODE [13]
 
 
4)
 
  Team World Peace... [3]
 
 
Jun 5 at 3:00 PM
Sewallcrest Park - Field 1
2)
 
  Gang Green [9]
 
 
3)
 
  smashing pumpkins [8]
 
 
Jun 5 at 2:00 PM
Sewallcrest Park - Field 1
Finals
Jun 5 
1)
 
  #BEAST#MODE [10]
 
 
2)
 
  Gang Green [4]
 
 
Jun 5 at 4:00 PM
Sewallcrest Park - Field 1
 
 
1)
 
  #BEAST#MODE